Netflix Icon Installer

Netflix Icon Installer

Miễn phí
Chương trình tạo một Shortcut trên Desktop đưa bạn tới trực tiếp trang chủ Netflix
Người dùng đánh giá
3.7  (49 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
3.6
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Nếu bạn dùng Netflix trong những phần cơ bản thông thường, bạn sẽ hoàn toàn thích thú chương trình Netflix Icon Installer. Chương trình này để làm gì? Nó chỉ đưa một biểu tượng Netflix Icon vào màn hình destop của bạn theo dạng một Shortcut màn hình Internet Destop khi đã click, đưa trực tiếp bạn tới trang chủ của Netflix.

Cấu hình yêu cầu:

Windows 2000, Windows XP, Windows 7 và Windows Vista
Thông tin được cập nhật vào:

SI Bình luận

Cảm ơn bạn đã đánh giá chương trình!
Vui lòng thêm bình luận để giải thích lý do cho việc bình chọn của bạn.
0 bình luận
Bình chọn của bạn:

Facebook Bình luận