Netflix Icon Installer

Netflix Icon Installer

Miễn phí
Generates a quicker way to access Netflix
Người dùng đánh giá
3.7  (53 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
4.8
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này đã nhận được 1 giải thưởng
Creates a shortcut to Netflix directly on your PC's desktop so that you don't have to waste any time in order to launch the service. Double-clicking the new icon will launch Netflix in the default web browser on your Windows.
Nếu bạn dùng Netflix trong những phần cơ bản thông thường, bạn sẽ hoàn toàn thích thú chương trình Netflix Icon Installer. Chương trình này để làm gì? Nó chỉ đưa một biểu tượng Netflix Icon vào màn hình destop của bạn theo dạng một Shortcut màn hình Internet Destop khi đã click, đưa trực tiếp bạn tới trang chủ của Netflix.

Cấu hình yêu cầu:

Windows 2000, Windows XP, Windows 7 và Windows Vista
Thông tin được cập nhật vào: