Netflix Icon Installer

Netflix Icon Installer

ฟรี
Generates a quicker way to access Netflix
คะแนนผู้ใช้
3.7  (53 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
4.8
ซอฟแวร์ที่สะอาด 100% ตรวจสอบ รายงาน
โปรแกรมนี้ได้รับ 1 รางวัล
Creates a shortcut to Netflix directly on your PC's desktop so that you don't have to waste any time in order to launch the service. Double-clicking the new icon will launch Netflix in the default web browser on your Windows.
ถ้าคุณใช้ Netflix อยู่เป็นประจำ คุณจะต้องรัก Netflix Icon Installer แน่นอน. มันทำอะไรน่ะหรอ? มันแค่เอาไอคอนของ Netflix ไปไว้บนหน้าเดสก์ท็อปของคุณในรูปแบบของช็อตคัตหน้าเดสก์ท็อปที่เชื่อมไปยังอินเทอร์เน็ตที่เมื่อคุณคลิกจะพาคุณตรงไปยังหน้าแรกของ Netflix.

ความต้องการของระบบ:

Windows 2000, XP, Windows 7, Vista
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ: